Чланство за 2022. годину – обновите чланство или постаните члан Педагошког друштва Србије

547

Педагошко друштво Србије је добровољна струковна организација дипломираних педагога, односно професора педагогије и других који стручно и научно проучавају васпитање и образовање.

Мисија рада Друштва је да доприноси професионалном развоју и напредовању својих чланова, као и њиховом активном укључивању у токове кретања и развоја системске транзиције образовне политике наше земље

Чланови Педагошког друштва могу бити редовни, придружени и почасни.

Редовни су професори педагогије, дипломирани педагози и студенти педагогије, а придружени остали стручњаци који се баве образовно васпитно проблематиком.

Звање почасног члана добија се као посебно признање за изузетне доприносе појединаца за рад и развој Педагошког друштва.

Уколико желите да напредујете и пратите актуелности у области васпитно-образовног рада, придружите нам се!

Које погодности имају чланови Педагошког друштва Србије:

 1. похађају по умањеним ценама од 50% семинаре, стручне скупове, конференције, трибине и све друге активности у организацији Педагошког друштва Србије;
 2. добијају по повољнијој цени појединачну претплату за часопис „Настава и васпитање“;
 3. добијају бесплатне Педагошке новине;
 4. од Педагошког друштва и његових органа траже и добију стручну помоћ;
 5. добијају помоћ и подршку у напредовању кроз звања, добијају потврде и уверења као доказ о активностима у оквиру рада Друштва;
 6. добију потврде о интерном стручном усавршавању (4 бода)за доласке на предавања у оквиру Републичке секције стручних сарадника;
 7. учествују у раду Педагошког друштва и и свих облика његовог организовања и деловања;
 8. бирају и буду бирани у органе Друштва;
 9. благовремено и потпуно буду информисани о раду и активностима Педагошког друштва;
 10. се придржавају статута и одлука Скупштине;
 11. редовно плаћају чланарину и активно раде на омасовљењу и афирмацији Педагошког друштва;
 12. штите и унапређују аутономију и интегритет професије педагога у складу са етичким кодексом педагога.

Постаните члан – шта је потребно да урадите:

 • Неопходно је да попуните приступницу у електронској форми (ПРЕУЗМИ ПРИСТПНИЦУ) и пошаљете је на имејл drustvo@pedagog.rs.
 • Након евидентирања ваших података у базу, биће Вам прослеђен предрачун за уплату годишње чланарине.
 • Годишња чланарина је 1.800 динара за запослене или 500 динара за студенте, пензионере и незапослене.
 • Чланарину можете платити самостално или преко радне организације у којој сте запослени. За случај да трошкове чланарине сноси радна организација потребно је да се јавите Педагошком друштву Србије имејлом drustvo@pedagog.rs или на телефон +381668013246 и доставите име и презиме носиоца чланарине и податке о организацији како бисте добили предрачун по коме ћете платити чланарину.
 • По уплати чланарине постајете члан Педагошког друштва Србије и чланарина важи једну календарску годину.

Обновите чланство:

Уколико сте до сада били члан Педагошког друштва Србије и желите да и ове године обновите чланство, можете то да урадите уплатом чланарине на текући рачун 150-0000001850599-39 са позивом на број чланске карте. За све информације се можете обратити на телефон +381668013246 или на имејл drustvo@pedagog.rs