31.03.2022. године одржаће се Републичка секцијa стручних сарадника основних и средњих школа

257

Републичка секцијa стручних сарадника основних и средњих школа одржаће се у четвртак, 31. марта 2022. године, у 12 часова у Техничкој школи „ Нови Београд“, ул. Омладинских бригада 25, Нови Београд

Дневни ред:

  1. Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања, Славица Ђорђевић, координатор радне групе МПНТР за рад са секретарима установа
  2. Законске забране у систему образовања и васпитања – правни аспект, Смиља Крнета, дипл. правник
  3. Припремне активности за Скупштину ДПС и Конгрес психолога 2022, Бранка Тишма, психолог и Радмила Симијоновић, стручни сарадник психолог самостални педагошки саветник, Друга економска школа
  4. Обавештење о одржавању стручног скупа ,,Образовање у време кризе и како даље” у организацији Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије
  5. Разно