Педагошко друштво Србије Вас позива да узмете учешће на акредитованом семинару Бр.138 ,,Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима” који ће се одржати онлајн  9. и 10. априла 2022 (преко зум апликације)

Реализатори семинара су:

 • Слађана Анђелковић, редовни професор, шеф Катедре за методику и дидактику Географског факултета, Универзитета у Београду
 • Маја Врачар, доктор педагошких наука, педагог у Зуботехничкој школи у Београду

Уколико сте заинтересовани за теме:

 • Колико је знaчaјно укључити родитеље у сарадњу?
 • Како то можемо да остваримо у актуелним условима?
 • Облици, садржаји рада и методичко-дидактичка упуства за релизацију савремених концепата сарадње са родитељима
 • Значај и улога одељењског старешине у савременој школи кроз сарадњу са родитељима
 • Вештине визуализације, презентације и водитељства на родитељским састанцима
 • Значај васпитних стилова родитеља за сарадњу наставника/одељењских старешина са родитељима/старатељима ученика
 • Вербална и невербална комуникација у контексту сарадње са родитељима
 • Принципи сарадње са родитељима
 • Вођење документације одељенског старешине у сарадњи са родитељима
 • Израда сценарија за састанак са родитељима

Пријава учешћа је обавезна и врши се путем обрасца за пријаву https://forms.gle/aefUGz9xpoNUohLZ9

Пријаве су отворене до 08.04.2022. до 15 часова.

Цена по учеснику је 3500 динара, за студенте 1500 динара.

По завршетку учесници семинара добијају сертификат стручног усавршавања (16 бода).

 • Семинар је акредитован од школсе 2007/08.године и усаглашен са новим законским изменама када су питању права и одговорности на страни образовне институције са којом родитељ сарађује и на страни родитеља.

ИНФОРМАЦИЈЕ

Све информације о програмима стручног усавршавања у понуди Педагошког друштва Србије можете добити на страни https://www.pedagog.rs/programi-strucnog-usavrsavanja/

или путем:

 • телефона: 011/2687-749 (радним данима од 10-15 часова)
 • е-поште: drustvo@pedagog.rs

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ

ФИЗИЧКА ЛИЦА ИЗ СРБИЈЕ

Уплатилац: email адреса, име и презиме, адреса становања
Сврха уплате: Семинар каталошки број 138
Прималац: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Рачун примаоца 150-1850599-39
Позив на број 091022/138
Износ 3.500 динара по учеснику, 1500 за студенте

ФИЗИЧКА ЛИЦА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплатилац: email адреса, име и презиме, адреса
Сврха уплате: Семинар – каталошки број 138
Прималац: Педагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Рачун примаоца:
OTP BANKA SRBIJA A.D.
SWIFT CODE: OTPVRS22
IBAN RS35325960150030921254
Позив на број 091022/138
Износ 30 eur по учеснику

ПРАВНА ЛИЦА

На имејл адресу drustvo@peagog.rs послати следеће податке за добијање предрачуна:
Назив установе/институције
ПИБ
Матични број
Број за ЦРФ