Формиран актив стручних сарадника општине Власотинце   

75

У марту 2022. године формиран је актив стручних сарадника општине Власотинце.

Консултативна седница је одржана 04.03.2022. године преко ZOOM апликације. На њој је било присутно 18 стручних сарадника, једногласно су том приликом изабрани председник и заменик актива.

За председника актива је изабрана Марина Лепојевић, педагог у ОШ „Вук Караџић“ у Тегошници, за заменика Драгана Станковић,психолог у Гимназији „Стеван Јаковљевић“ у Власотинцу.  За оне који нису били присутни накнадно смо спровели упитник где су потврдили да се слажу са избором председника и заменика. На првој седници је усвојен и план рада актива. Актив чине предстаници предшколске установе, основних и средњих школа, Центра за социјални рад и удружења … Укупно нас је 27 стручних сарадника, од тога 13 из основних школа, 6 из средњих школа,  6 из ЦСР ,  1 из предшколске установе и 1 из удружења „Осмех“.

Jедан од разлога за оснивањем актива је рад на сопственом усавршавању стручних сарадника, преважилажење изазова са којима се сусрећемо свакодневно у пракси али и оно што сматрамо најзначајнијим а то је размена искуства и нових сазнања на свим нивоима и из свих области.

Друга седница је одржана 21.03.2022.године у Галерији Народне библиотеке „Десанка Максимовић“ у Власотинцу. Седници је присуствовало 16 стручних сарадника, представници медија и члан Општинског већа задужен за образовање, омладину и спорт Александар Јовић који је истакао да је локална самоуправа на располагању активу за различите облике сарадње.

Наша мисија –   је да актив доприноси професионалном и личном развоју свих чланова, као и активној партиципацији и стручном деловању у циљу перманентног стручног  усавршавања и унапређења  теорије и праксе како  у својој локалној средини тако и шире.

ВИЗИЈА – Желимо да у наредном периоду постанемо једна  од организација која пружа подршку, подстиче, оснажује деловање и унапређује  васпитно- образовну праксу.

Планирамо:

  1. Организовање стручних скупова, семинара, трибина, конференција, промоција, презентација, самостално или у сарадњи са другим институцијама (удружењима, организацијама…).
  2. Сарадњу и размену искустава са другим струковним удружењима, владиним и невладиним сектором, институцијама и државним органима релевантним за подручје васпитања и образовања.
  3. Промоцију у медијима
  4. Учешће чланова актива у радним групама, комисијама, тимовима .
  5. Неговање волонтеризма, стручне праксе и менторства.

6. Пружање нових информација и сазнања и информације о раду актива на својој  фејсбук страници