Снимак можете погледати на: https://www.portal.edu.rs/resursi/vebinar-kako-se-druziti-u-uslovima-ogranicenog-kretanja-kako-se-druziti-u-vreme-pandemije-virusa-korona/

О теми вебинара:

У раду је приказан значај вршњачке интеракције у специфичним условима, у време  пандемије вируса корона. Како су односи са вршњацима  важни, не само за социјални развој детета, већ током целог живота, тако је рад  усмерен  на пружање конкретних предлога, педагошких интервенција  ученицима виших разреда основне школе и средњошколцима,  како да са својим другарима у време пандемије вируса корона уз примену адекватних  мера проведу квалитетно и  креативно време.  Ученици се кроз тему упознају са појмом социјализације, факторима социјализације, а посебни акценат се односи на вршњаке и вршњачку интеракцију и све промене које су настале у време пандемије, у породици, школи,  у дружењу и вршњачкој интеракцији. Дружење у насталој ситуацији  се одвија на два нивоа, дружење од куће и дружење у природи,  уз листу активности и предложених адекватних мера заштите и очувања здравља. Тема и презентација  је прилагођена узрасту, тако да су пре обраде теме предложене почетна и завршна активност, те  је вебинар интерактивне природе са наведеном циљном групом. Вебинар, односно тема води нас ка остварењу циља нашег рада, који гласи подстицање и развој вршњачке интеракције у специфичним условима насталим у време пандемије  вируса корона.