Snimak možete pogledati na: https://www.portal.edu.rs/resursi/vebinar-kako-se-druziti-u-uslovima-ogranicenog-kretanja-kako-se-druziti-u-vreme-pandemije-virusa-korona/

O temi vebinara:

U radu je prikazan značaj vršnjačke interakcije u specifičnim uslovima, u vreme  pandemije virusa korona. Kako su odnosi sa vršnjacima  važni, ne samo za socijalni razvoj deteta, već tokom celog života, tako je rad  usmeren  na pružanje konkretnih predloga, pedagoških intervencija  učenicima viših razreda osnovne škole i srednjoškolcima,  kako da sa svojim drugarima u vreme pandemije virusa korona uz primenu adekvatnih  mera provedu kvalitetno i  kreativno vreme.  Učenici se kroz temu upoznaju sa pojmom socijalizacije, faktorima socijalizacije, a posebni akcenat se odnosi na vršnjake i vršnjačku interakciju i sve promene koje su nastale u vreme pandemije, u porodici, školi,  u druženju i vršnjačkoj interakciji. Druženje u nastaloj situaciji  se odvija na dva nivoa, druženje od kuće i druženje u prirodi,  uz listu aktivnosti i predloženih adekvatnih mera zaštite i očuvanja zdravlja. Tema i prezentacija  je prilagođena uzrastu, tako da su pre obrade teme predložene početna i završna aktivnost, te  je vebinar interaktivne prirode sa navedenom ciljnom grupom. Vebinar, odnosno tema vodi nas ka ostvarenju cilja našeg rada, koji glasi podsticanje i razvoj vršnjačke interakcije u specifičnim uslovima nastalim u vreme pandemije  virusa korona.