Kako bezbedno pomoći drugima / roditeljima, drugovima, komšijama

102

Tema obrađuje vrste podrške koje u skladu sa uzrastom i mogućnostima učenici mogu pružiti drugima. Radi lakšeg razumevanja i bolje preglednosti rada, vrste podrške selektovane su u tri formalno podeljene celine (emotivna, materijalna i informativna podrška) mada svaka od nabrojanih vrsta podrške u sebi sadrži elemente druge dve. Takođe, rad se bavi i razumevanjem, od strane učenika, sopstvenih i tuđih potreba, prevencijom  nepoželjnih oblika ponašanja kao i kvalitetnom organizacijom vremena

Tema se obrađuje na dve platforme:

Prvi deo (autor rada) Za izradu teme korišćena je PPT prezentacija sa naracijom autora. PPT prezentacija prebačena je u formu video prezentacije, u trajanju od 30 minuta.

Drugi deo (pedagog, psiholog, razredni starešina, nastavnik građanskog vaspitanja, sociologije, psihologije, filozofije, nastavnik izbornog predmeta pojedinac, grupa, društvo). Prezentacija teme i diskusija realizuje se na nekoj od interaktivnih platformi (predlog ZOOM)  koja ima mogućnost učešća većeg broja učesnika i njihovog aktivnog sudioništva.

Pogledajte kompletan resurs na Nacionalnom obrazovnom portalu na stranici: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-bezbedno-pomoci-drugima-roditeljima-drugovima-komsijama/