У среду 20. 3. 2019. у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

Дневни ред састанка:

  1. Стручно усавршавање чланова Подружнице
  2. Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника – предлог за измене и/или допуне
  3. Извештај са састанка у Влади Републике Србије – Драгана Стевановић
  4. Разно

Присуство састанку Подружнице педагога део је стручног усавршавања педагога.

Напомињем да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молим директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.