Нови и измењени прописи из области образовања

3922
  • Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
  • Закон о изменама и допунама Закона о oсновном образовању и васпитању
  • Закон о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању
  • Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду
  • Правилник о модел установи
  • Правилник о вредновању квалитета рада установе
  • Упутство о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно васпитним установама