Novi i izmenjeni propisi iz oblasti obrazovanja

2774
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu
  • Pravilnik o model ustanovi
  • Pravilnik o vrednovanju kvaliteta rada ustanove
  • Uputstvo o postupanju u slučaju sumnje ili saznanja o prisustvu i korišćenju droga u obrazovno vaspitnim ustanovama