Primer dobre prakse Osnovne škole „Bubanjski heroji “ u Nišu

230

U četvrtak, 17.1.2019. od 18.00 u Regionalnom centru za profesionalni razvoj biće predstavljen primer dobre prakse Osnovne škole „Bubanjski heroji “ u Nišu – učešće škole u realizaciji projekta „3P – SHARE “.

O projektu:

Osnovna škola “Bubanjski heroji” iz Niša jedna je od 10 osnovnih škola identifikovanih kao škole u kojima su visoki kvalitet i pravednost obrazovanja, postignuća učenika, rezultati završnog ispita i spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada.

Kao takva škola je uključena u realizaciju projekta ”Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola”  (SHARE). Svoje iskustvo u postizanju visokih rezultata podelila je sa školama iz Pirota i Vlasotinca kroz horizontalno učenje – “3P – Primeni, Promoviši, Proširi”.

O iskustvima u realizaciji projekta govoriće: 
Verica Radenković direktor, Dragana Stevanović pedagoški savetnik i savetnici – spoljni saradnici Tatjana Cekić, Snežana Petrović, Evica Ćirić i Olivera Manić.

Prisutni nastavnici dobijaju potvrdu o stručnom usavršavanju u ustanovi na 2 sata (Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika, “Sl.glasnik broj 48/18”).

Prijavljivanje na prijavnom listu u prilogu do 15.1.2019. Prijave slati na info@rcnis.edu.rs