Pozivamo Vas na naučni skup na nacionalnom nivou “Obrazovna politika i praksa: u skladu ili u raskoraku?”

Skup će se održati 25. i 26. januara 2019. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu.