5.12.2018. године одржан састанак Секције предшколских педагога

247

У сарадњи са Предшколском установом „Др Сима Милошевић“ и Катедром за предшколску педагогију, Oдељења за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета у Београду одржан је састанак Секције предшколских педагога Педагошког друштва Србије у среду, 05. 12. 2018. године, у вртићу „Земунски бисер“, у Земуну.

Састанку је присуствовало 30 педагога и професорке са Катедре за предшколску педагогију, Oдељења за педагогију и андрагогију, Филозофског факултета у Београду др Драгана Павловић Бренеселовић, др Живка Крњаја и др Лидија Мишкељин. Након уводних обраћања руководиоца Секције предшколских педагога, представника Катедре за предшколску педагогију и представника ПУ „Др Сима Милошевић“,  учесници су  уз стручно вођење колега домаћина  обишли заједничке просторе, атријум, двориште и групе у којима је пилотиран нацрт Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета и имали прилике да виде како се реализују Основе програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета у пракси, а и сами учествују у активностима са децом. Након обиласка учесницима су представљени пројекти „Скровиште“ и „Африка“ који су реализовани у јаслицама и вртићу.

У дискусији која је следила након излагања учесници су постављали питања и разменили искуства и  ставове о процесу увођења Основа програма предшколског васпитања и образовања – Године узлета, дилеме са којима су се сусретали и улози педагога у поменутим процесима.

У завршном делу састанка Славица Илић, руководилац Секције предшколских педагога истакла је да Секција предшколских педагога има за циљ да обједини, оснажи и афирмише професију предшколског педагога и постане значајан актер и подршка унапређивању положаја предшколских педагога и грађењу квалитета предшколског васпитања и образовања. Деловање Секције усмерено је на преиспитивање и јачање професионалног идентитета, улоге и положаја предшколских педагога, отварање дијалога између теорије и праксе, јачање професионалне компетентности педагога, континуирано грађење квалитета праксе предшколског васпитања и активног односа према политици предшколског васпитања, подстицање истраживања у предшколској пракси, повезивање и размену искустава, перспектива и идеја између различитих актера у предшколском васпитању, развијање издавачке делатности, базе ресурса (литературе, примера добре праксе…), повезивање са релеватним институцијама, организацијама и појединцима.

Такође, позвала је све присутне колеге да се активно укључе у рад Секције давањем предлога тема и активности којима би желели да се Секција бави у наредном периоду. Договорено је да се следећи састанак Секције одржи у марту у ПУ „Раковица“.