5.12.2018. godine održan sastanak Sekcije predškolskih pedagoga

174

U saradnji sa Predškolskom ustanovom „Dr Sima Milošević“ i Katedrom za predškolsku pedagogiju, Odeljenja za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu održan je sastanak Sekcije predškolskih pedagoga Pedagoškog društva Srbije u sredu, 05. 12. 2018. godine, u vrtiću „Zemunski biser“, u Zemunu.

Sastanku je prisustvovalo 30 pedagoga i profesorke sa Katedre za predškolsku pedagogiju, Odeljenja za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu dr Dragana Pavlović Breneselović, dr Živka Krnjaja i dr Lidija Miškeljin. Nakon uvodnih obraćanja rukovodioca Sekcije predškolskih pedagoga, predstavnika Katedre za predškolsku pedagogiju i predstavnika PU „Dr Sima Milošević“,  učesnici su  uz stručno vođenje kolega domaćina  obišli zajedničke prostore, atrijum, dvorište i grupe u kojima je pilotiran nacrt Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta i imali prilike da vide kako se realizuju Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta u praksi, a i sami učestvuju u aktivnostima sa decom. Nakon obilaska učesnicima su predstavljeni projekti „Skrovište“ i „Afrika“ koji su realizovani u jaslicama i vrtiću.

U diskusiji koja je sledila nakon izlaganja učesnici su postavljali pitanja i razmenili iskustva i  stavove o procesu uvođenja Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Godine uzleta, dileme sa kojima su se susretali i ulozi pedagoga u pomenutim procesima.

U završnom delu sastanka Slavica Ilić, rukovodilac Sekcije predškolskih pedagoga istakla je da Sekcija predškolskih pedagoga ima za cilj da objedini, osnaži i afirmiše profesiju predškolskog pedagoga i postane značajan akter i podrška unapređivanju položaja predškolskih pedagoga i građenju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Delovanje Sekcije usmereno je na preispitivanje i jačanje profesionalnog identiteta, uloge i položaja predškolskih pedagoga, otvaranje dijaloga između teorije i prakse, jačanje profesionalne kompetentnosti pedagoga, kontinuirano građenje kvaliteta prakse predškolskog vaspitanja i aktivnog odnosa prema politici predškolskog vaspitanja, podsticanje istraživanja u predškolskoj praksi, povezivanje i razmenu iskustava, perspektiva i ideja između različitih aktera u predškolskom vaspitanju, razvijanje izdavačke delatnosti, baze resursa (literature, primera dobre prakse…), povezivanje sa relevatnim institucijama, organizacijama i pojedincima.

Takođe, pozvala je sve prisutne kolege da se aktivno uključe u rad Sekcije davanjem predloga tema i aktivnosti kojima bi želeli da se Sekcija bavi u narednom periodu. Dogovoreno je da se sledeći sastanak Sekcije održi u martu u PU „Rakovica“.