Часопис “Настава и васпитање” – обавештење о претплати

420

У складу са новим Законским прописима, часопис можемо да Вам доставимо тек пошто нам доставите наруџбеницу са траженим подацима, и извршите авансну уплату (подаци се налазе у обрасцу наруџбенице).

Фактуре достављамо по извршеној уплати.

Цена годишње претплате (са урачунатим ПДВ-ом) износи:

4000 за установе,
2.500 за појединце и
2.000 за чланове Педагошког друштва Србије. 

Педагошко друштво Србије је обвезник пореза на додату вредност.

Попуните наруџбеницу за установе (кликните овде за download)
Попуните наруџбеницу за иностранство (кликните овде за download)
Попуните наруџбеницу за појединце (кликните овде за download)

ПОПУЊЕНУ НАРУЏБЕНИЦУ ПОШАЉИТЕ НА e-mail drustvo@pedagog.rs

КОНТАКТ ПОДАЦИ:
Адреса:
Педагошко друштво Србије
Теразије 26, 11000 Београд, Србија
Тел/ Факс: 381(0)11-2687-749
www.pedagog.rs
e-mail: casopis@pedagog.rs
Рачун за претплату: 150000000185059939