Подршка иницијативи ПДС и Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду

1093
Иницијатива Педагошког друштва Србије и Одељена за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду за унапређење статуса, положаја и улоге школских педагога, покренута је након одржане Панел дискусије посвећене овој теми, где је присуствовало преко 150 педагога. Закључци панел дискусије у виду иницијативе упућени су надлежним органима и институцијама у области образовања и васпитања као апел да измене законску и програмску регулативу ради адекватнијег и прецизнијег одређивања положаја и професионалне улоге педагога – стручног сарадника у школи што би допринело унапређивању професионалне праксе педагога и квалитета образовно-васпитног рада у установи.
Препознавање значаја и пружање подршке представља битан корак како у освешћивању и дефинисању проблема са којима се суочавамо, тако и у њиховом решавању. Стога обавештавамо да је ову иницијативу једногласно подржао Насционални просветни савет, као и Друштво психолога Србије који сматрају да заједнички имамо добре увиде у представљену проблематику. Користимо ову прилику да се захвалимо на пруженој подршци.

Текст иницијативе можете погледати ОВДЕ.