28.9.2022. године одржан састанак Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву

87

У среду, 28.9.2022. године у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање запослених у образовању, одржан је први састанак ове школске године, Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву. Састанку је присуствовало 9 стручних сарадника, док су остали чланови оправдано изостали.

На самом почетку састанка, присутним члановима се представила Биљана Јеремић, мастер образовне политике, како би понудила своју помоћ у будућим истраживачким подухватима. Након тога, прочитан је и једногласно усвојен записник са претходног састанка, а затим је Тијана Ђокић, председница Подружнице стручних сарадника, поднела Извештај о раду за период јун 2021. – септембар 2022. године.  Избор председништа Подружнице у новој школској години је протекао у једногласном избору: Тијане Ђокић, за председника, Тијане Тодоров за потпредседника и Драгане Ристић за записничара. Уследила је дискусија о предлогу плана рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву за школску 2022/2023. годину, где су редовним активностима у раду Подружнице додате и сарадња са Данијелом Николићем, просветним саветником ШУ Пожаревац, са циљем унапређења сарадње са Окружном уписном комисијом и реализацијом плана транзиције за ученике који уписују средњу школу. Такође, предложено је да се у наредном периоду организује и излет или неки други вид неформалног дружења за све чланове Подружнице стручних сарадника, као и да се организује обележавање годишњице од оснивања Подружнице.

И у овој школској години ће бити реализован један семинар у организацији Подружнице, те је договорено да чланови дају своје предлоге за исти. Након излиставања предлога, путем вибер групе ће се чланови гласањем определити за тему семинара, а на следећем састанку ће бити утврђен и термин за његову реализацију.

Разговарало се и о предстојећој Скупштини Педагошког друштва Србије, која је заказана за 7.10.2022. године, те је за делегата изабрана Гордана Милосављевић. ПЕПСИ причаоница је протекла у неформалном разговору и разменама о текућим проблемима из праксе присутних чланова.