Одржане припремне консултације за Глобални самит на тему трансформације образовања

100

У четвртак, 23. јуна 2022, одазвали смо се позиву Министарства просвете, науке и
технолошког развоја да присуствујемо презентацији резултата националних консултација о трансформацији образовања у Републици Србији.

Презентација резултата је одржана поводом припреме за Глобални самит на тему
трансформације образовања, који организује Генерални секретар Уједињених нација у
склопу предстојеће Генералне Скупштине Уједињених нација у септембру 2022. године.

Испред Педагошког друштва Србије презентацију резултата је испратила Невенка
Крагуљац, високи педагошки саветник и педагог основне школе Филип Филиповић.

Линк – вест МПНТР
https://mpn.gov.rs/vesti/odrzane-pripremne-konsultacije-za-globalni-samit-na-temu-
transformacije-obrazovanja/