Програми стручног усавршавања за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

1382

Задовољство нам је да вас обавестимо да су Програми (УКУПНО 13 Програма) за које смо аплицирали испред Педагошког друштва Србије прошли акредитацију и да се налазе на листи одобрених програма од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања за школску 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

ПОНУДА ПРОГРАМА:

 1. Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске
 2. Здрaви животни стилови – императив у васпитању и образовању
 3. Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту (акредитован под бројем 234 у актуелном каталогу)
 4. Управљање стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“
 5. Kако унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?
 6. Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика
 7. Технике учења и саморегулисано учење
 8. Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава
 9. Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима
 10. Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља
 11. Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима
 12. Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи
 13. Рад са децом из маргинализованих група

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за биће објављен најкасније у августу 2022. године.

Заинтересовани могу добити све остале информације на телефон:

011/2687-749
радним данима од 10-15 часова

или на е-пошту:
drustvo@pedagog.rs