Допис и материјали у вези са укључивањем деце из Украјине

118

Република Србија у погледу приступа образовању, регистрације ученика, принципа једнаког третмана, спречавања ксенофобије и нетолеранције, испуњава своје обавезе у складу са Међународном конвенцијом о заштити права радника и миграната и чланова њихових породица, Конвенцијом о правима детета и другим међународним документима, као и националним. Устав Републике Србије прописује у члану 71. да свако има право на образовање које је бесплатно и обавезно у основној школи, док је средње бесплатно. Сви грађани, имају под једнаким условима право приступа високошколском образовању.

Тренутно у Републици Србији у редован систем образовања и васпитања укључено је 135 деце/ ученика из популације миграната са Блиског истока, од чега је 113 ОШ , 21 СШ, и 1 дете припремни предшколски програм (ППП). Укупан број малолетника без пратње родитеља/старатеља је 12. Језик којим деца говоре је најчешће фарси, енглески и пашту. У систем је такође укључено 34 деце из Украјине, која су у Републику Србију дошла након избијања сукоба на територији те земље. Од тога у ОШ је 30 деце, док је у СШ 3.  Деца су укључена у школе на територијама следећих школских управа: ШУ Београд, ШУ Лесковац, ШУ Пожаревац, ШУ Зрењанин, односно 15 школа.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одмах по доласку првих Украјинских избеглица, предузело низ активности укључујући информисање свих школских управа у којима је регистрован прилив  деце из Украјине и доставило Стручно упутство о укључивању деце из популације миграната и избеглица у систем образовања и васпитања Републике Србије, уз све до сада припремљене материјале и приручнике о раду са девом мигрантима и линкове о систему образовања у Украјини како би у што већој мери прилагодили наставне материјале и повезали се са системом из кога деца долазе.

У наставку вам достављамо Стручно упутство за укључивање ученика избеглица/тражилаца азила у систем образовања и васпитања (2017) и Текстове дописа који су послати школама у вези са образовањем ученика миграната.

Верујемо да материјале можете користити као драгоцен ресурс у раду.