15.03.2022. године одржаће се састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву

66

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 15.03.2022. године са почетком у 12 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходног састанка  одржаног у сарадњи са Подружницом рашког округа

  1. Извештај o реализацији семинара „Контрола љутње- радионице за ученике“ , 4.2.2022.г у организацији Подружнице стручних сарадника педагога и психолога Смедерево и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

3 . Учешће и Сусретима педагога 2022.године

  1. (Само)Евалуација рада наставника као основа за израду школског програма – Тијана Ђокић
  2. План транзиције за ученике који се образују по ИОП-у2 – консултације
  3. Договор о организовању трибине на тему представљања предшколског програма „Године узлета“ – стручни сарадници ПУ „Наша радост“
  4. Транзиција ученика на релацији предшколско васпитање и образовање- основно образовање „Како да се повежемо и испратимо децу из вртића у школе на најбољи начин“  , представљање нових могућности и прописа у предшколском васпитању- стручни сарадници ПУ „Наша радост“
  5. Извештаји са стручног усавршавања која смо похађали
  6. ПЕПСИ причаоница и подела уверења са семинара и претходног састанка

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.