Оснивање Актива стручних сарадника Чукарице

225

У среду 02.03.2022.године  оснивању Активу стручних сарадника присустовао је 21 стручни сарадник психолог/педагог из 14 основних и средњих школа са територије општине Чукарица. Домаћин скупа је Културни центар Чукарица и Милена Митровић – уредник програма за децу и младе.

Присутне чланове је поздравила Данијела Алексић, стручни сарадник, педагог из ОШ „Доситеј Обрадовић“ и истакла значај окупљања, умрежавања и сарадње  стручних сарадника на територији општине Чукарица. Присутни су се усагласили са уписивањем валидних емаил адреса и формирање вибер групе за потребе рада Актива у будућем периоду. Представила је присутним стручним сарадницима госте предаваче и тему скупа.

Испред Друштва психолога Србије Бранка Тишма је темом скупа Компентеције стручних сарадника, указала на рад у Радним групама при Министарству просвете, указала на потешкоће у раду и самом звању стручног сарадника педагог и психолога у образовном систему и указала на остале стручне сараднике и неслагање са општим компентенција или постојањем истих у односу на образовни поредак и компентеције осталих учесника у образовању. Потом је представила рад Друштва психолога Србије и конгрес психолога, планиран у мају 2022.године и позвала све присутне да учествују у скупу са радовима из праксе на округлим столовима. Колегиница Бранка је истакла да померање скупа неће бити, одржаће се у поменутом термину. Документ о компентенцијама се налази, како је истакла и на сајту Друштва психолога Србије и сајту Педагошког друштва Србије.

Гост предавач, Јела Станојeвић, дугогодишњи активни члан Педагошког друштва Србије, координатор Републичке секције педагога и психолога, педагог из Техничке школе  ГСП, представила је рад Друштва педагога и Педагошке новине чији је уредник. Позвала  је  присутне стручне сараднике на сарадњу и учешће у раду стручног скупа „Образовање у време кризе и како даље“ који ће се одржати 7.маја 2022.године  у онлајн окружењу. Такође је позвала присутне да се учлане у Друштво и најавила погодности које имају чланови Педагошког друштва Србије који редовно плаћају чланарину и активно раде на омасовљењу и афирмацији Педагошког друштва;

Педагог Данијела Алексић, је за следеће окупљање најавила чланове интересорне комисије, пошто је у предходном окупљању наведено да је као тема увек потребна у практичном раду стручних сарадника ,посебно у школама са већим бројем ученика који прате наставу по ИОП-у1 И ИОП-у 2.

Испред Културног центра Чукарица присутним се обратила Милена Митровић, уредник програма за децу и младе, представила програмске садржаје сарадње са школама на општини и позвала присутне на сарадњу и активно учешће у раду.