Снимак вебинара: Социо-емоционалне компетенције ученика као фактор унапређивања школске прилагођености и образовног постигнућа

311

Погледајте снимак вебинара: Социо-емоционалне компетенције ученика као фактор унапређивања школске прилагођености и образовног постигнућа.

Све податке о ресурсу и додатне материјале погледајте на: https://www.portal.edu.rs/resursi/vebinar-socio-emocionalne-kompetencije-ucenika-kao-faktor-unapredjivanja-skolske-prilagodjenosti-i-obrazovnog-postignuca/