Извештај са одржаног састанка Подружнице Рашког округа

114

Састанак Подружнице Рашког округа одржан је у петак, 11.06.2021. године у ОШ „Браћа Вилотијевић“. Састанку је присуствовало 24 стручна сарадника, запослених у основним и средњим школама.

Руководилац подружнице Весна Богићевић је представила дневни ред састанка и позвала на размену искуства након завршетка излагања. У уводном делу састанка педагог Весна Богићевић презентовала је извештај са стручно-научног скупа ПДС „Васпитање и образовање у дигиталном окружењу“који је одржан 15.5.2021. године електронским путем. Чланови Подружнице су имали активно учешће на скупу. Подружница Рашког округа је учесвовала на скупу са постер презентацијом истраживања “ Мишљење и ставови ученика, родитеља и наставника о настави на даљину“. Присутни чланови подружнице који су присуствовали стручном скупу истакли су значај сусрета педагога и размене искустав са колегама практичарима.

Сандра Милошевић је представила истраживање Подружнице Рашког округа. Истраживање је успешно реализовано у марту 2021. године. Узорком истраживања је обухваћено 24 школе на територији Рашког округа (Краљево, Нови Пазар, Тутин, Јошаничка бања, Рашка), 14 основних школа и 10 средњих школа. Испитивани су ученици од 5. до 8. разреда основних и средњих школа, њихови родитељи и наставници. Циљ овог истраживања је био да се испитају мишљење и ставови ученика, родитеља и наставника о самом процесу реализације наставе у дигиталном окружењу. Резултати истраживања указују да се код свих испитаних категорија перципира оптерећеност оваквим видом наставе, да је отежана подршка ученицима који раде по прилагођеном програму или припадају остетљивим категоријана. Оно што недостаје у онлајн наставном процесу су жива реч и контакт наставника са ученицима, социо-емоционални односи са вршњацима, а у породичном окружењу другачија организација времена која није оптерећена само школским обавезама и праћењем настве. Одабрани су представници Подружнице који ће присуствовати  скупштини Педагошког друштва Србије која ће се одржати 18.6.2021. године. Стручи сарадници су на састанку размењивали  дилеме које се тичу начина вођења педагошке документације у школи, отвприли нове теме које ће бити разматране на следећим сусретима.

У претходном периоду чланови подружнице су били активни у онлајн окружењу, учествовали смо на међународној е твининг конференцији са темом „Стручни сарадници у онлајн оружењу“, своје идеје, примере добре праксе и документа делимо путем гугл учионице са осталим стручним сарадницима из Рашког округа. На састанку је договоремо да овогодишњи мали јубилеј, 15 година постојања, прославимо 21.12.2021. године свечаном седницом.