Izveštaj sa održanog sastanka Podružnice Raškog okruga

32

Sastanak Podružnice Raškog okruga održan je u petak, 11.06.2021. godine u OŠ „Braća Vilotijević“. Sastanku je prisustvovalo 24 stručna saradnika, zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

Rukovodilac podružnice Vesna Bogićević je predstavila dnevni red sastanka i pozvala na razmenu iskustva nakon završetka izlaganja. U uvodnom delu sastanka pedagog Vesna Bogićević prezentovala je izveštaj sa stručno-naučnog skupa PDS „Vaspitanje i obrazovanje u digitalnom okruženju“koji je održan 15.5.2021. godine elektronskim putem. Članovi Podružnice su imali aktivno učešće na skupu. Podružnica Raškog okruga je učesvovala na skupu sa poster prezentacijom istraživanja “ Mišljenje i stavovi učenika, roditelja i nastavnika o nastavi na daljinu“. Prisutni članovi podružnice koji su prisustvovali stručnom skupu istakli su značaj susreta pedagoga i razmene iskustav sa kolegama praktičarima.

Sandra Milošević je predstavila istraživanje Podružnice Raškog okruga. Istraživanje je uspešno realizovano u martu 2021. godine. Uzorkom istraživanja je obuhvaćeno 24 škole na teritoriji Raškog okruga (Kraljevo, Novi Pazar, Tutin, Jošanička banja, Raška), 14 osnovnih škola i 10 srednjih škola. Ispitivani su učenici od 5. do 8. razreda osnovnih i srednjih škola, njihovi roditelji i nastavnici. Cilj ovog istraživanja je bio da se ispitaju mišljenje i stavovi učenika, roditelja i nastavnika o samom procesu realizacije nastave u digitalnom okruženju. Rezultati istraživanja ukazuju da se kod svih ispitanih kategorija percipira opterećenost ovakvim vidom nastave, da je otežana podrška učenicima koji rade po prilagođenom programu ili pripadaju ostetljivim kategorijana. Ono što nedostaje u onlajn nastavnom procesu su živa reč i kontakt nastavnika sa učenicima, socio-emocionalni odnosi sa vršnjacima, a u porodičnom okruženju drugačija organizacija vremena koja nije opterećena samo školskim obavezama i praćenjem nastve. Odabrani su predstavnici Podružnice koji će prisustvovati  skupštini Pedagoškog društva Srbije koja će se održati 18.6.2021. godine. Struči saradnici su na sastanku razmenjivali  dileme koje se tiču načina vođenja pedagoške dokumentacije u školi, otvprili nove teme koje će biti razmatrane na sledećim susretima.

U prethodnom periodu članovi podružnice su bili aktivni u onlajn okruženju, učestvovali smo na međunarodnoj e tvining konferenciji sa temom „Stručni saradnici u onlajn oruženju“, svoje ideje, primere dobre prakse i dokumenta delimo putem gugl učionice sa ostalim stručnim saradnicima iz Raškog okruga. Na sastanku je dogovoremo da ovogodišnji mali jubilej, 15 godina postojanja, proslavimo 21.12.2021. godine svečanom sednicom.