Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије

Стручно-научни скуп на националном нивоу под називом
“Васпитање и образовање у дигиталном окружењу”

ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

МИШЉЕЊА И СТАВОВИ УЧЕНИKА, РОДИТЕЉА И НАСТАВНИKА О НАСТАВИ НА ДАЉИНУ – РАШKИ ОKРУГ

АУТОРИ: Марсела А.Есхенаси Милутиновић, ПХШ,,Др Дорђе Радић,, Kраљево; Александра А. Јованкин Алкесић, педагог ПХШ,,Др Ђорђе Радић,, Kраљево; Ана С. Милановић, педагог, ОШ,,Чибуковачки партизани,, Kраљево; Сања С. Зечевић,психолог, ОШ,,Ђура Јакшић,, Kонарево; Татјана М. Kенић, педагог, ОШ,,Ђура Јакшић,, Kонарево; Елмир Х. Хабибовић, педагог, ОШ,,Братство,, Нови Пазар; Аница Р. Саковић, педагог, ОШ,,Вук Kараџић,, Kраљево; Сандра Д. Милошевић, психолог, ОШ,,Браћа Вилотијевић,, Kраљево; Весна Г. Богићевић, педагог, ОШ,,Браћа Вилотијевић,, Kраљево

ЗАДОВОЉСТВО ЖИВОТОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВО

АУТОРИ: Тијана С. Ђокић ОШ „Доситеј Обрадовић“ Враново; Маријана Т. Васиљевић ОШ „Бранислав Нушић“ Смедерево; Гордана Ч. Милосављевић ОШ „Бранислав Нушић“ Смедерево; Саша М. Бојанић Стевановић ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ Колари; Маја Г. Милосављевић ОШ „Бранко Радичевић“ Лугавчина; Даниела М. Јанковић Цветић ОШ „Иво Андрић“ Радинац

ОДНОСИ СУ ОСНОВ ПОДРШKЕ ПОРОДИЦАМА И ПРАKТИЧАРИМА У РАДУ НА ДАЉИНУ

АУТОР: Анита Ерић ПУ“Нада Наумовић“, Kрагујевац

СПЕЦИФИЧНОСТИ ОНЛАЈН РАДА У ВРТИЋУ

АУТОР: Вукица Р. Павловић ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА

АУТОР: Јела Станојевић, педагог, Техничка скола ГСП, Београд

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ НАСТАВНИKА У ВИСОKОМ ОБРАЗОВАЊУ У ФУНKЦИЈИ KВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

АУТОРИ: Небојша М Денић, Природно математички факултет, Универзитета у Приштини са привр.сед.у Kосовској Митровици; Јелена Н Стојановић, Факултет за математику и рачунарске науке, Алфа БK Универзитет; Ивана Д. Илић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу

ОДНОС ИЗМЕЂУ ПАНДЕМИЈЕ И ОБРАЗОВАЊА (ПОСТЕР)

АУТОР: Страхиња Стоиљковић, студент 4. године педагогије, Филозофски факултет, Београд