Sastanak Podružnice mačvanskog okruga Pedagoškog društva Srbije

117

U petak, 14.5.2021. godine u 12 sati u prostorijama Centra za stručno usavršavanje Šabac održan je sastanak Podružnice mačvanskog okruga Pedagoškog društva Srbije. Podružnica je osnovana u martu 2021. godine i ovo je bio prvi zajednički sastanak predstavnika osnovnih i srednjih škola sa teritorije okruga.

Cilj osnivanja Podružnice je realizovanje zajedničkih  aktivnosti, istraživanja, razmene iskustva iz prakse, koja će unaprediti rad stručnih saradnika, ali i vaspitno-obrazovnog procesa uopšte.

Sastanak su realizovale predsednik Podružnice Biljana Drobnjak i zamenik predsednika Danijela Živanović.

Sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih škola: Medicinske škole „Dr Andra Jovanović“  Biljana Ercegovčević, Ekonomsko-trgovinske škole „Stana Milanović“ Katarina Stojićević i Ivan Todić, Srednje poljoprivredne škole sa domom učenika Slađana ignjatović, Milica Jevtić i Jelena Kostadinović, Tehničke škole Šabac Dušanka Jovanović i Danijela Živanović, Šabačke gimnazije Biljana Drobnjak, Muzičke škole „Mihailo Vukdragović“ Nevena Jović i Mirjana Vasić, koja je zaposlena i u OŠ Majur iz Majura, OŠ „Dositej Obradović“ Volujac Ivana Jevtić, OŠ „Janko Veselinović“ Šabac Sanja Janković Opanković, OŠ „Nikolaj Velimirović“ Šabac Olivera Milutinović, OŠ „Nikola Tesla“ Dublje Jasmina Đurković, OŠ „Laza K. Lazarević“ Klenje Bojana Kuzmanović i iz OŠ i Srednje škole Sveti Sava Šabac Marija Živković.

Sastanak je trajao oko dva sata, na njemu su dogovarani pažljivo naredni koraci i pre svega rad i implementacija novih saznanja koje će članovi međusobno razmenjivati u okviru rada sa učenicima, kolegama i drugim saradnicima, kao i stručno usavršavanje i napredovanje.

U narednom periodu članovi Podružnice realizovaće  sveobuhvatno istraživanje Značaj i uloga stručnih saradnika tokom realizacije kombinovane nastave,  u kojem će učestvovati zainteresovani  pedagozi i psiholozi iz cele Srbije.  Pored teorijskih saznanja o nastavi na daljinu i područjima rada stručnih saradnika, veći deo rada biće  posvećen istraživanju mišljenja i iskustva stručnih  saradnika o obavezama tokom nastave koja se ne realizuje neposredno u školama (o prednostima, nedostacima, komunikaciji sa drugim učesnicima…). Rezultati ovog Istraživanja biće prezentovani javnosti.

Veoma smo zadovoljni reakcijama članova Podružnice kada je reč o realizaciji pomenutog istraživanja, njihovim uviđanjem potrebe da se ispita mišljenje stručnih saradnika o prednostima i nedostacima nastave prema kombinovanom modelu i nastave na daljinu. Dosadašnja istraživanja su se odnosila na ispitivanje mišljenja i stavova učenika, nastavnika i roditelja, a sada će akcenat biti na samim stručnim saradnicima. Članovi Podružnice koji su prisustvovali sastanku osećaju potrebu da istaknu svoje predloge za poboljšanje nastave, kao i načine za motivisanje učenika i nastavnika da kvalitet te nastave bude bolji, što vide i kao jedan od najbitnijih zadataka u svom trenutnom radu, izjavila je Danijela Živanović.

Ne učimo za školu, nego za život“ – čuveni citat Seneke, čini mi se da nam je pokretač i da naši susreti najveću dobit imaju zapravo u toj razmeni iskustva, znanja, veština… Radujem se svakom novom sastanku, jer se većina kolega oseća posle ovih susreta zadovoljno i relaksirano, jasno  vam je koliko naš posao može biti težak i nepredvidljivih ishoda ukoliko ga radimo posvećeno. U planu su nam i radionice, koje će kolege realizovati u okviru rada Podružnice za članove, vršnjačke edukacije, zakonodavni okviri našeg rada …  Biće uvek  nešto novo, zanimljivo i kreativno, očekuju nas i susreti sa drugim kolegama iz drugih okruga, Predsednicom PDS, ono najbolje nadam se  tek sledi, rekla nam je Biljana Drobnjak, predsednik Podružnice.