Иако смо се надали да ће ове године 15.5.2021. године, стручни скуп бити реализован  на Филозофском  факултету у Београду, збо епидемиолошке ситуације он je реaлизован електронским путем, преко платформе Зоом. Учесници су пре одржавања скупа, добили упутства за приступ скупу. Да је заинтересованост за стручни скуп била велика, приметили смо још на почетку  када су учесници приступили скупу.

Учесницима су се на почетку скупа обратиле проф. др Александра Пејатовић, управница Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србиje

У  пленарним излагањима упознали смо се са разликовањем термина дигиталне писмености  и дигиталне компетенције, пруженом подршком током наставе и учења на даљину у време Ковид-19 кризе,  као и потребом за  целоживотним учењем у дигиталном окружењу.

Са интересантним темама и многим отвореним питањима учесницима су се са својим радовима представили:  доц. др Мирјана Сенић Ружић,  доц. др Тамара Николић, доц. др Александар Булајић и Никола Коруга и др Ивана Ђерић, научни сарадник Института за педагошка истраживања.

За време скупа, реализоване су 4 сесије у 2 блока, под јако добро пропраћеном техничком подршком. У сесијама су   се обрађивале различите  теме везане за дигитално образовање и васпитање у дигиталном окружењу.

Сесија 1 носила је назив: Васпитање и образовање у дигиталном окружењу – нова ”нормалност”. Била је вођена од стране модератора доц. др Лидија Мишкељин, Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Весна Богићевић, Педагошко друштво Србије. У овој теми били су обрађивани радови са насловима: Дигиталне технологије у програму предшколског васпитања и образовања: шта нам је оквир нормалности; Предшколско васпитање и образовање путем дигиталних медија: шта се јасније види на даљину; Право испитаника на приватност: етичко питање онлајн истраживања у педагогији,  Родитељство у дигиталном окружењу и  Предшколско васпитање и образовање у доба пандемије КОВИД-19: мере образовне политике и систем подршке

Сесија 2 под називом,  Настава у основној и средњој школи у дигиталном окружењу, вођена је од стране  модератора: Доц. др Владета Милин, Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду Тијана Ђокић, Педагошко друштво Србије. У овој сесији било је изложено  на који начин су се актери у школском систему носили са изазовима и тешкоћама у  време дигигаталне  наставе. Биле су обрађивани радови са насловиа: Наставничке бриге о дигиталним технологијама у настави, римена информационо-комуникационих технологија у инклузивном контексту – искуства наставника током пандемије КОВИД-19, Дигитално окружење као катализатор промена у пракси давања повратних информација и Дигиталне генерације-нове способности?

Сесија 3  под називом Високошколска настава у дигиталном окружењу,  вођена је од стране модератора  доц. др Тамара Николић, Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду Александра Петковић, Педагошко друштво Србије. У овој сесији биле су обрађене теме из различитих углова, студената и професора: Директна и онлајн настава кроз сличности и различитости перспектива студената; Настава методологије педагошких истраживања и методологије андрагошких истраживања у дигиталном окружењу, Методи извођења наставе у дигиталном окружењу у време KОВИД 19 кризе: пример Правне клинике за еколошко прав; Изазови у извођењу онлајн наставе италијанског језика у академском контексту и  Дигиталне компетенције, решавање проблема и искуство студената са онлајн наставом током пандемије.

У сесији 4 под називом  Kомпетенције педагога и андрагога за рад у дигиталном окружењу, модератори су били доц. др Зорица Шаљић, Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и Емилија Марковић, Педагошко друштво Србије. У овој сесији биле су обрађиване теме: Друштвене мреже као део дигиталног маркетинга високошколске институције Интернет писменост као нужност у доба кризе – андрагошке специфичности Kомпетентност педагога у доба кризе Улога педагога у грађењу односа са децом и породицом у онлајн заједници .

Све сесије биле су распоређене по “собама“, а учесници су имали моућност да слушају предавања прелазећи из „собе у собу“, не ометајући рад излагача. За време паузе од 45 минута у „соби 5“ аутори  постер- презентација имали су могућност да са учесницима који су посетили собу изнесу идеје водиље у изради постер-презентација и размне искуства и утиске. Постер-презентације  постављене су на сајту Педагошког друштва Србије.

Након паузе, следио је наставак рада по сесијама под истим насловом и модераторима.

У сесији 1 реализоване су теме: Kоришћење дигиталних технологија у предшколским установама; Спремност предшколских установа и практичара за употребу ИKТ;  Дигитално окружење у предшколској установи, као и Могућности примене дигиталних технологија у вртићу.

У сесији 2 реализоване су теме: Пројектна настава у дигиталном окружењу у функцији одрживог развоја;  Ученичка искуства током наставе на даљину -прилика за преиспитивање актуелне праксе;  Планирање и реализација пројектне наставе на даљину;  Стручно усавршавање применом дигиталне технологије; Kомбиновани, онлајн и редовни модел наставе у градској и приградској средини и Дигитална писменост самопроцена ученика завршног разреда основне школе.

Е-колоквијум уз снимање екрана на платформи Moodle: мишљење студената о пилот-тестирању;  Студентска евалуација наставе на даљину;  Задовољство студената реализацијом и квалитетом онлајн наставе током КОВИД-19 пандемије, као и  Информационо-комуникационе технологије у високошколској настави на Kосову и Метохији: тренутно стање и перспективе биле су обрађиване теме у сесији 3.

У  сесији 4 обрађиване су теме: Приказ и анализа реализованих часова под називом “Интернет и нове вештине”; Употреба дигиталних технологија у раду стручних сарадника у школи, са освртом на рад педагога као и  Значај развоја дигиталних компетенција стручних сарадника у предшколским установама Након релаизованих тема и дискусија модератори су учесницима скупа сумирали радове  по сесијама.

Скуп су затвориле  проф. др Александра Пејатовић, управница Одељења за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду и  Наташа Стојановић, председница Педагошког друштва Србијe.