У ЦИЉУ РАЗВОЈА И ЈАЧАЊА КОМПЕТЕНЦИЈА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И РАЗМЕНЕ ИСКУСТАВА, ДРУШТВО ПСИХОЛОГА СРБИЈЕ И ПЕДАГОШКО ДРУШТВО СРБИЈЕ РЕАЛИЗУЈУ САСТАНКЕ И ВЕБИНАРЕ НА АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ И ДЕШАВАЊА КОЈЕ ПРАКСА НАМЕЋЕ:

Тема: Процес унапређивања психолошке отпорности ученика кроз психосоцијалну подршку

Датум и време: 22.04.2021. у 18:30 часова

Реализатори:

Проф. др Мирјана Беара, Секција универзитетских наставника психологије образовања и Институт за позитивну психологију Нови Сад

Доц. др Горана Ракић-Бајић, Институт за позитивну психологију Нови Сад

Место: Онлајн

Молимо вас да се пријавите путем линка у наставку:

https://docs.google.com/forms/d/1jidmrJ-QjBP0Ecr7cP-NBO_1QXk3MZ0HqKXw6q-80lk/viewform?ts=607ea8c8&edit_requested=true