Poziv na vebinar: Psihosocijalna podrška i pomoć “pomagačima”

513

Poziv na vebinar: Psihosocijalna podrška i pomoć “pomagačima”

U CILjU RAZVOJA I JAČANjA KOMPETENCIJA STRUČNIH SARADNIKA I RAZMENE ISKUSTAVA, DRUŠTVO PSIHOLOGA I PEDAGOŠKO DRUŠTVO SRBIJE, REALIZUJU VEBINARE NA AKTUELNE TEME I DEŠAVANjA KOJE PRAKSA NAMEĆE:

Tema: Psihosocijalna podrška i pomoć “pomagačima”

Datum i vreme:  25.02.2021. u 18 časova

Realizator vebinara:  Branislava Stević, psiholog psihoterapeut

MOLIMO VAS DA SE PRIJAVITE ZA UČEŠĆE  PUTEM LINKA:

https://docs.google.com/forms/d/1YLyH0OHE3j22pebsdREBExCW8JaNmBkW7MPWoYqa4lM/edit?ts=6034e325