Састанак подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 23.10.2020. године

133

Састанак подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 23.10.2020. године са почетком у 13 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходног састанка

  1. Усвајање плана рада за школску 2020/2021.годину
  2. Искуства чланова Подружнице током рада „на даљину“ ( проблеми, препреке, изазови и решења)
  3. Разговор о раду подружнице током ванредног стања и договор о истом уколико се ситуација понови
  4. Организовање (поново), трибине на тему представљања предшколског програма „Године узлета“
  5. Обавештење о новинама у раду ПДС, чланарини за 2021.г…
  6. Разно

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.