Sastanak podružnice stručnih saradnika u Smederevu održaće se 23.10.2020. godine

74

Sastanak podružnice stručnih saradnika u Smederevu održaće se 23.10.2020. godine sa početkom u 13 časova u  Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu

Dnevni red:

1.Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka

  1. Usvajanje plana rada za školsku 2020/2021.godinu
  2. Iskustva članova Podružnice tokom rada „na daljinu“ ( problemi, prepreke, izazovi i rešenja)
  3. Razgovor o radu podružnice tokom vanrednog stanja i dogovor o istom ukoliko se situacija ponovi
  4. Organizovanje (ponovo), tribine na temu predstavljanja predškolskog programa „Godine uzleta“
  5. Obaveštenje o novinama u radu PDS, članarini za 2021.g…
  6. Razno

Prisustvo sastanku Podružnice stručnih saradnika jedan je od oblika stručnog usavršavanja.