Састанак Подружнице педагога Нишавског округа одржаће се 20.10.2020.

193

У уторак  20.10.2020. године  у 12  часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

      Дневни ред састанка:

  1. Извештај о раду Подружнице у школској 2019/20. године
  2. Избор председника Подружнице за школску 2020/20. године
  3. План рада Подружнице за школску 2020/21. године
  4. Размена искуства у организацији наставе у посебним условима изазваним пандемијом Covid-19
  5. Текућа питања

Напомена: Присуство састанку Подружнице педагога  део је стручног усавршавања  педагога. 

Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш, молимо директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.