Novi resurs za pedagoge i psihologe:

„ Um proširen novom idejom nikada se ne vraća   na svoje početne dimenzije.“

Oliver Wendel Holmes 

Prezentacija i propratni materijal sadrže savete roditeljima o korišćenju digitalnih tehnologoja i kako na kvalitetan način organizovati igru i učenje. Saznanja o savremenoj informaciono-komunikacionoj tehnologiji  (računar, pametni telefoni,tableti , virtuelna stvarnost, internet, e-učenje, učenje na daljinu….) i njihovim potencijalima, daje široke mogućnosti  rodititeljima za efikasnije korišćenje slobodnog vrema i organizaciju igre i učenja. Pri izboru sadržaja, potrebno je promišljati o kvalitetu sadržaja, tj. s kojom namerom je kreiran i koju poruku šalje deci i staviti ih  u funkciju detetovog razvoja. Vodeći se definicijom „digitalnog roditeljstva“  prikazene su karakteristike uzrasta i primeri kako su se roditelji prilagođavali i postali parneri u kreiranju i organizaciji slobodnog vremena i vremena koje je bilo posvećeno realizaciji onlajn nastave; izboru kvalitetnih sadržaja; ulozi dvosmerne komunikacije, roditelj kao model detetu u upotrebi digitalnih uređaja; načini kako da roditelji blokiraju neprimerene sadržaje; uticaj video igrica na ponašanje dece; ideje za razne zabavne projekte koji su savršeni za kućne uslove, besplatnim platformama za učenje na daljinu, rad od kuće, besplatnim onlajn knjigama, kursevima, filmovima, muzici…; podrška za decu i odrasle i bolju organizaciju dnevnih aktivnost; aplikacija za  učenje i obnavljanje stranog jezika koje dete želi da nauči ili usavrši znanje…

Pogledajte kompletan resurs na Nacionalnom obrazovnom portalu na stranici https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-na-najbolji-nacin-iskoristiti-mogucnost-digitalne-tehnologije-za-igru-i-ucenje/