Kako učiti zajedno kad smo odvojeni

253

Novi resurs za pedagoge i psihologe:

Cilj pisanog materijala je da osnaži srednjoškolce da preuzmu odgovornost za svoje učenje koristeći prednosti saradničkog učenja i savremenih tehnologija. Učenici će se upoznati sa nekim malo drugačijim načinima primene pametnih telefona i računara. Ideja je da učenici shvate benefiti saradnje sa vršnjacima i zajedničkog učenja uz korišćenje web alata. Pored savladavanja školskih lekcija, ovakav način učenja mogu da primene i kasnije prilikom spremanja ispita na fakultetima.

Kompletan materijal možete pogledati na: https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-uciti-zajedno-kad-smo-odvojeni/