Seminar je održan sa ciljem poboljšanja saradnje roditelja i škole, kroz jačanje kompetencija odeljenjskih starešine i nastavnika u radu sa roditeljima. Realizatori obuke, Maja Vračar i Gordana Milovanović, pokazale su, na osnovu svoje iskustvene prakse pre svega, da saradnja uključuje niz prava i odgovornosti i na strani obrazovne institucije sa kojom roditelj sarađuje i na strani roditelja. Isto tako, ukazale su na prava i odgovornosti koje roditelj ima i kao pojedinac i kao predstavnik roditelja u telima koje institucija formira.

Više informacija na http://www.tehnika.edu.rs/292-os-rod.html