Састанак Републичке секције стручних сарадника одржаће се у четвртак, 22. марта 2018.године, у 12 часова у свечаној сали Друге економске школе, ул. Господара Вучића 50 Београд

Дневни ред:

  1. Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања, Маст. филол. Ана Пејић, саветник-координатор за српски језик и књижевност, ЗВКОВ
  2. Тематска настава-пример добре праксе, Мелита Ранђеловић, педагог саветник спољни сарадник и Јелена Стојиљковић, наставник, Фармацеутско физиотерапеутска школа
  3. Разно