22.11.2017. godine održana Republička sekcija stručnih saradnika

158
22.11.2017. godine u OŠ “Lazar Savatić” u Zemunu, održana je Republička sekcija stručnih saradnika.
Dnevni red:
1. Novine u Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predavači: Smilja Krneta i Slavica Đorđević
2.  Razno