Javna rasprava o Nacrtu zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

302

Pozivamo sve članove Pedagoškog društva Srbije da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju komentar na Nacrt zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Popunjen formular o predlozima za izmenu i dopunu Zakona možete preuzeti na sajtu MPNTR i poslati na mejl Društva drustvo@pedagog.rs do ponedeljka 29.05.2017. godine.

Svi poslati predlozi biće objedinjeni i poslati Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u ime Pedagoškog društva Srbije.