5. маја 2017. одржан је састанак Актива стручних сарадника шумадијског округа

247

Дана 5. маја 2017. одржан је састанак Актива стручних сарадника шумадијског округа у Аранђеловцу.

Презентацију под називом „Улога стручних сарадника пре и после спољашњег вредновања“ одржала је Драгана Оцокољић, саветник ШУ, а презентацију „Сарадња школе са хотелом „Извор“ представила је Славица Недељковић, координатора стручне праксе из Економске школе „Слободан Минић“, Аранђеловац.

Састанку је присуствовало преко 42 стручних сарадника, као и руководилац ШУ Горан Јоксимовић.