Скупштина Педагошког друштва Србије  одржана је у понедељак 06. марта 2017. године, у хотелу Палас, Топличин венац 23, Београд. Скупштини је присуствовало 43 делегата и 3 члана Педагошког друштва Србије.

Председница Друштва подноси извештај о раду ПДС-а  у периоду између две Скупштине. Истиче кључне активности и пројекте које су реализовани. Биљана Радосављевић подноси финансијски извештај о пословању Друштва. Председница је дала детањан преглед исплата и уплата везано за часопис Настава и васпитање, као и прихода и расхода по свим категоријама – донације, чланарине, плате секретара, хонорари књиговође и уредника сајта.  Након упознавања присутних са Извештајем о раду ПДС-a и Финансијским извештајем, председница ставља на гласање оба извештаја. Присутни се дизањем руку изјашњавају. Једногласно се усвајају извештаји.

Излагања

Скупштини Друштва се следећа обраћа др Емина Хебиб, уредница часописа „Настава и васпитање“ и подноси извештај о раду редакције у протекле две године. Она је истакла да редакција броји 19 чланова , да се састанци редовно одржавају и износи податке о броју примљених, прегледаних и објављених радова у 2015. и 2016. години.

Извештај о раду Педагошких новина подноси уредница Драгана Спасојевић. Присутне подсећа да је први број изашао 2013. године, да Новине излазе тромесечно у тиражу од 500 примерака. Наглашава да је од последње Скупштине ПДС-а изашло укупно  пет бројева Педагошких новина. У наставку свог излагања, присутне упознаје са садржајима истих.

Извештај о раду Републичке секције стручних сарадника подноси Невенка Крагуљац, модератор Републичке секције стручних сарадника. Подсећа да се састанци одржавају сваког другог уторка у месецу у просторијама Прве економске школе у Београду. Састанцима у просеку присуствује од 40 до 90 стручних сарадника. Од последње Скупштине, одржано је 16 састанака и у наставку присутне упознаје са темама сваког састанка.

Извештај о раду Секције предшколских педагога уместо Славице Илић, руководиоца Секције подноси Душица Чолаковић, секретар Секције. Истиче да је Секција почела са радом током 2016. године, да је потреба за удруживањем предшколских педагога потекла од самих педагога како би се заједнички разматрале актуелне идеје, унапређивале компетенције предшколских педагога.

У наставку рада, представници подружница подносе Извештаје о свом раду.

Маргарета Уршал извештава о раду Актива стручних сарадника Суботице. Актив окупља 50-ак чланова, окупља педагоге и психологе и састају се 5 пута годишње и разматрају питања која су важна за рад стручних сарадника. Почетком 2015. године су започели истраживање на тему Васпитни стилови родитеља и њихов утицај на успех деце у школи, а све са циљем да резултате тог истраживања прикажу на скупу у децембру, који је и организован поводом обележавања јубилеја. Стручни скуп је одржан 01. децембра 2015. године под називом Након 30 година где смо и куда идемо.

Извештај о раду подружнице Пчињског округа подноси Сузана Антић. Истиче да подружница броји 32 члана, поред педагога укључени су и психолози. Организација рада је тимска. Постоји 5 тимова: за планирање, организовање, истраживање, евалуацију, маркетинг. Састанци се одржавају месечно. Навела је које су стручне скупове, радионице и трибине реализовали.

Живкица Ђорђевић подноси Извештај о раду Браничевског и Подунавског округа. Истиче одржавање акредитоване конференције на тему каријерног вођења. Активности подружнице се базирају на заједничкој сарадњи кроз размену искуства и идеја, менторски рад са приправницима, подршку у процесу стицања звања. На састанцима се разматрају актуелне теме и презентују теме са Републичке секције.

Извештај о раду подружнице у Шумадијском округу подноси Наташа Бузаџић. Наглашава да су у рад подружнице укључени и психолози и дефектолози. На састанцима, који се одржавају пет пута годишње презентују се теме са Републичке секције. Спроведено је истраживање на тему Педагог – ко је то? и Оптерећеност ученика. Остварена је сарадња са Центром за стручно усавршавање у Крагујевцу.

У име подружнице Ниш, извештава Сунчица Радивојевић. Истиче да се активно сарђује са другим стручним сарадницима. Одржано је 8 састанака и на сваком је обрађена по једна стручна тема.

О раду сајта ПДС извештава Алекса Еремија, уредник сајта. Подсећа да је сајт основан 2002.године, да је први редизајн урађен 2004. а потом и 2012. године. Значајна промена у функционисању сајта догодила се током 2016.године када се прешло на нову платформу и урађена је оптимизација за нове технологије. ПДС има отворене налоге на друштвеним мрежама путем којих такође прослеђује све значајне информације. У наставку износи статистичке податке о прегледу сајта. У плану за наредни период је имплементација Google система за пословање.

Материјал са Скупштине

Председница ПДС присутне упозонаје да је предлог Управног одбора ПДС-а за председника Друштва Наташа Стојановић. Подсећа да су подружнице такође имале могућност да предложе кандидата, али Друштву није достављен ниједан предлог. У наставку рада Скупштине, присутнима се представља Наташа Стојановић износећи податке о досадашњем професионалном раду и ангажовању.

Испред Изборне комисије о резултатима гласања извештава Живкица Ђорђевић. Подсећа да право гласа има 46 делегата. Гласању је приступило 42 делегата, нису гласала 4 делегата. Важећих гласачких листића је 40. Кандидат Наташа Стојановић добила је 40 гласова.

Присутни су се дизањем руке изјаснили о именовању др Биљане Бодрошки-Спариосу за одговорног уредника часописа Настава и васпитање. Предлог је једногласно усвојен. Такође, на предлог уредника Часописа а на основу позитивног мишљења Управног одбора Друштва, Мирјана Сенић Ружић се именује за другог секретара редакције часописа Настава и васпитање.

О предлогу за измену Статуа ПДС-а извештава Јасмина Ђелић. Истиче да је Статут Друштва потребно прилагодити измењеној законској регулативи која се односи на удружења грађана и организације цивилног друштва. Она је упознала делегате Скупштине са најзначајнијим променама у Статуту. Јасмина Ђелић је додала да је новим Статутом дефинисана позиција потпредседника Педагошког друштва Србије, која није постојала у претходном Статуту. Потпредседника ће именовати Управни одбор на основу предлога председника Друштва .

Емина Хебиб даје предлог да се у Статут уврсти да се секретар редакције часописа Настава и васпитање на основу предлога уредника бира на Управном одбору. Биљана Радосављевић додаје да због већих могућности за рад Друштва и подношење предлога пројеката код различитих финансијера требало као област деловања навести и културу. Она је навела и да би требало додати у Статут још једну ставку како  би Друштво могло да обезбеди педагога приправника, односно стажисту преко Националне службе за запошљавање који би полагао испит за лиценцу. Биљана Радосављевић предлаже да у опис посла пословног секретара треба додати да он може да пружа менторску подршку, јер је педагог са искуством и стажом и да онда имамо могућност да преко НСЗ Друштво добије педагога приправника. Наташа Стојановић ставља на гласање предложене измене Статута. Присутни дизањем руку једногласно усвајају предлог уз сагласност да се додају наведене три ставке.

С обзиром да још увек није објављен нацрт Закона о основама система образовања и васпитања, у оквиру ове тачке, новоизабрана председница Друштва Наташа Стојановић наглашава да ће Друштво, чим буде објављена званична верзија нацрта, исту проследити члановима Друштва. Очекује се да чланови брзо реагују давањем конкретних предлога и сугестија на одређене чланове закона уз образоложење.

По мишљењу учесника рад на Скупштини се одвијао у изузено пријатној и радној атмосфери.

Обрађени подаци из упитника

Желимо да вас информишемо да смо обрадили податке из упитника који сте попуњавали на крају Скупштине и да смо добили следеће податке:

 • Као приоритетни циљеви/активности у будућем раду Друштва, издвајају се:
  • Повезивање подружница, размена идеја, међусобни сусрети, заједничке активности
  • Пројектне активности Друштва
  • Организовање стручних скупова као и округлих столова у простору Друштва
  • Статус педагога, већа присутност у медијима и у стручној јавности
  • Заједничка истраживања и промовисање резултата.
 • Приоритете у раду подружница видите у:
  • Хоризонталном увезивању и размени
  • Увећавању броја чланова подружнице и прецизној евиденција
  • Чешћем окупљању и дружењу
 • Од Друштва се очекује:
  • Стално инфомисање чланова о активностима и свим актуелним темама и дешавањима
  • Пружање стручне помоћи и разрешавање недоумица, конкретних ситуација
  • Формирање базе свих подружница и чланова
  • Омогућавање међусобне сарадње кроз организовање посета и сусрета педагога
  • Организовање и реализација стручног усавршавања чланова Друштва.

Сви добијени подаци користиће се у даљем планирању и реализацији активности Друштва, о чему ћемо вас редовно обавештавати пре свега, путем сајта, али и кроз договор о међусобним посетама и сусретима.

Фотографије са Скупштине