Обука за примену теста ТИП-1 – продужење рока за пријаву

221

Услед великог интересовања, Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију обавештава све заинтересоване педагоге да је утврђен још један термин за одржавање Обуке за примену теста ТИП-1 (кат.бр. 487). Напомињемо да је ова обука ОБАВЕЗНА за педагоге који у свом раду користе тест ТИП -1.

Рок за пријаву је продужен: 10. март 2017. год    31.март 2017.године

Реализација програма обуке у трајању од два дана (14 сати стручног усавршавања) је планирана за 05. и 08.април 2017. Полазници, по завршетку обуке, добијају уверење о савладаном програму стручног усавршавања.

Цена семинара износи 13 000 РСД (у цену је урачунат ПДВ).

Сви заинтересовани се могу пријавити на телефоне Друштва психолога Србије, Центра за примењену психологију 011/32 32 961,  30 35 131,  063/ 27 52 36 или путем  e-mail aleksandra@dps.org.rs. Приликом пријаве, потребно је доставити следеће податке:

  • Уколико сами плаћате обуку доставите нам Ваше име, презиме, адресу и контакт телефон (пожељно је мобилни) и матични број (ЈМБГ).
  • Уколико обуку плаћа Ваша школа потребно је доставити Ваше име, презиме, контакт телефон, као и податке за идентификацију школе (пун назив, адреса, ПИБ, матични број школе и факс).

Контакт особа: Александра Митровић.

Прецизније информације о месту и времену почетка обуке биће благовремено саопштене свим пријављеним полазницима након формирања групе.