Republička sekcija stručnih saradnika održaće se 14.03.2017. godine u 12h u Prvoj ekonomskoj školi, Cetinjska 5-7, Beograd.

Dnevni red:

  1. Da li su “digitalni urođenici” informatički pismeni – Dobrinka Kuzmanović, Departman za psihologiju Fakulteta za medije i komunikacije i Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
  2. Prikaz knjige “Škola i životne veštine adolescenata” – Slavica Čarapić, pedagog, ETŠ “Stari grad” Beograd
  3. “Obrazovni paketi i Nacionalna mreža škola i vrtića protiv seksualnog nasilja” – Dušica Popadić i dr Ljiljana Bogavac, Incest Trauma Centar Beograd, specijalizovana služba u oblasti seksualnog nasilja sa 23 godine iskustva u radu