Педагошко друштво Србије Струковна организација педагога

На основу чл. 12. и 22 (пише у предлогу чл. 78 и чл. 12) Закона o  удружењима (Сл гласник РС бр.51/09) на Скупштини  Педагошког друштава Србије одржаној 06.03.2017.  године, у Београду усвојен је СТАТУТ ПЕДАГОШКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ.