Уверења за полазнике обуке Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке

121

Уверења за полазнике који су завршили све обавезе на обуци “Значај менталног здравља и пружање психо-социјалне подршке” која је била реализована на платформи “Пасош за учење – школе” могу се преузети овде.

Обука је реализована у склопу пројекта Премошћавање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу (2020-2023) – Компонента пружања психосоцијалне подршке
који се спроводи у сарадњи са Педагошким друштвом Србије, Друштвом психолога Србије и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.