Одржан састанак са представницима Министарства просвете поводом иницијатива и захтева за побољшање квалитета образовања и васпитања у нашим школама и промену положаја педагога и психолога

248
У среду, 22. новембра 2023. године са почетком у 08.30 часова, у згради Министарства просвете одржан је састанак са представницима Педагошког друштва Србије, Актива психолога и педагога и Друштва психолога Србије. Састанку су испред Министарства присуствовали: посебни саветник министра, помоћници министра Сектора за основно и средње образовање и васпитање, начелница Одељења за координацију школских управа, шефица Одсека за људска и мањинска права у образовању, шеф Одсека за правне послове и представница Завода за унапређивање образовања и васпитања.
На састанку се дискутовало о сложености послова педагога и психолога у школама, кроз осврт на захтеве који су дати у обједињеној иницијативи; размењивани су аргументи и образложења, као и препреке које су до сада биле присутне у смислу разумевања позиције педагога и психолога у школама. Препознат је заједнички интерес да се проблеми прецизирају и да се приступи њиховом решавању, који ће у крајњем исходу довести до промене статуса и положаја психолога и педагога у школама.
Састанак је завршен закључцима о првим конкретним активностима које ће реализовати:
1. У најкраћем року, од 10 дана биће формирана радна група за израду Правилника о стандардима компетенција педагога и психолога у основној и средњој школи, од стране Завода за унапређивања образовања и васпитања.
2. Истовремено ће се радити и на изради Правилника о програму рада педагога и психолога.
3. Министарство у наредном периоду очекује од потписника захтева да понуде предлог измене Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања, а који се односе на прецизирање броја извршилаца педагога и психолога у школама у односу на број ученика, имајући у виду Уредбу о степну развијености општина и броју издвојених одељења, као и других специфичности школа.
Састанак је вођен у конструктивној и уважавајућој атмосфери.
Састанак је завршен у 09.50 часова.