22. мај 2023. године

Одељење за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и Педагошко друштво Србије позивају Вас на национални научни и стручни скуп који ће се одржати у оквиру Сусрета педагога са темом „У потрази за квалитетним образовањем и васпитањем: изазови и могућа решења“.

Циљ скупа је да се размотре савремена сазнања о одликама остваривања и претпоставкама развијања квалитетног образовања и васпитања, анализира стање развијености и ефекти функционисања образовног система и праксе васпитно-образовног рада, критички размотре актуелне и могуће стратегије унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и да се сагледају изазови и тешкоће у начину остваривања и одрживости промена усмерених на развој квалитета у овој области.

Тематска подручја:

 Општа питања квалитета образовања и васпитања

 •  Концептуализација квалитета образовања и васпитања
 • Димензије и индикатори квалитетног образовања и васпитања
 • Теоријски приступи сагледавању образовних промена и унапређивања квалитета образовања и васпитања
 • Методолошка решења у проучавању квалитета образовања и васпитања
 • Однос глобалних и националних трендова у развоју квалитета образовања и васпитања
 • Стратешка опредељења у развоју квалитета образовања и васпитања

Претпоставке развоја квалитетног образовања

 • Друштвене околности као контекст за развој квалитета образовања и васпитања
 • Мере образовне политике усмерене на развој квалитета образовања и васпитања
 • Системска подршка развоју квалитета образовања и васпитања
 • Претпоставке остваривања трансформативних промена у образовној политици и пракси
 • Учешће практичара у развоју квалитета образовања и васпитања
 • Професионални развој практичара као претпоставка развоја квалитета образовања и васпитања

Развој квалитета васпитно-образовне праксе: отворена питања и могући одговори

 • Квалитет рада васпитно-образовне институције
 • Квалитет васпитно-образовног процеса
 • Квалитет рада васпитача / наставника / стручног сарадника / директора
 • Квалитет програма образовања
 • Иновативни и развојни пројекти у пракси васпитно-образовног рада
 • Улоге и одговорности актера васпитно-образовног рада у погледу унапређивања постојеће праксе
 • Примери добре праксе у развоју квалитета васпитно-образовног рада

Педагог као актер развоја квалитета образовања и васпитања

 •  Педагог као покретач промена у образовању и васпитању
 • Педагог као сарадник / партнер у процесу промена у образовању и васпитању
 • Професионалне компетенције педагога за унапређивање квалитета образовања и васпитања
 • Искуства педагога у развоју квалитета васпитно-образовне праксе

Време и место одржавања скупа: 22. мај 2023. године, Филозофски факултет у Београду, Чика Љубина 18-20, Београд

Рок за пријављивање за учешће на скупу:

 • За учеснике са саопштењем: до 5. марта  2023. године
  Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће у којој наводе тему саопштења и облик саопштавања (усмено излагање или постер презентација) и достављају је електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs
 • За учеснике без саопштења: до 20. априла 2023. године
  Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће коју достављају електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs

Упутство за учеснике са саопштењем:

 • Саопштења треба да одговарају основној теми скупа, односно једној од наведених подтема. Саопштење се може припремити у форми постер презентације или као усмено излагање на једној од сесија.
 • Учесници који су се определили за постер презентацију шаљу апстракт (обима до 200 речи) до 5. марта 2023. године, а уколико желе да понуде рад за објављивање у Зборнику радова са скупа потребно је да следе упутства дата у наставку у вези са радовима у целини.
 • Учесници који су се определили за усмено излагање достављају радове у целини до 5. марта 2023. године на адресу susretipedagoga2023@gmail.com
 • Радови могу бити прегледног карактера (у којима се дају теоријска разматрања и анализе), емпиријског карактера (у којима се даје приказ и анализа обављеног истраживања), или стручног карактера (у којима се даје приказ и анализа искуства практичара).
 • Радови се припремају према Упутству за ауторе. Радове пријављене за скуп рецензирају два рецензента. Сви радови са две позитивне рецензије биће објављени у електронском издању Зборника радова са скупа.
 • Информације о прихватању рада за саопштење на скупу и за објављивање у Зборнику радова биће достављене ауторима до 25. марта 2023. године.

Котизација за учешће на скупу:

Котизација за учешће на скупу износи 4.500,00 динара.

За чланове Педагошког друштва Србије, пензионере и за незапослена лица котизација износи 2.500,00 динара.

Котизација се плаћа на банковни рачун Педагошког друштва Србије (број 150-1850599-39, са назнаком: котизација за научни скуп Сусрети педагога 2023) уз обавезно попуњавање формулара и слања на мејл drustvo@pedagog.rs, ради евидентирања уплате.

Уплаћена котизација обезбеђује учешће на скупу, електронско издање Зборника радова, сертификат о стручном усавршавању и послужење за учеснике скупа.

Рок за уплату котизације је 28. април 2023. године.

 • др Радован Антонијевић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Миомир Деспотовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Живка Крњаја, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Наташа Вујисић Живковић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Емина Хебиб, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Вера Спасеновић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Александра Пејатовић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Јелена Врањешевић, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Кристинка Овесни, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Виолета Орловић Ловрен, редовни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Биљана Бодрошки Спариосу, ванредни професор,Филозофски факултету Београду
 • др Наташа Матовић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Лидија Радуловић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Милан Станчић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Александар Тадић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Александра Илић Рајковић, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Лидија Мишкељин, ванредни професор, Филозофски факултет у Београду
 • др Саша Дубљанин, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Зорица Шаљић, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Владета Милин, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Наташа Николић, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Мирјана Сенић Ружић, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Ивана Jеремић, доцент, Филозофски факултет у Београду
 • др Maja Врачар, председница Педагошког друштва Србије
 • Мирјана Томић, Педагошко друштво Србије
 • Биљана Дробњак, Педагошко друштво Србије
 • Тијана Ђокић, Педагошко друштво Србије
 • Весна Богићевић, Педагошко друштво Србије
 • Наташа Стојановић, Педагошко друштво Србије
 • Невенка Крагуљац, Педагошко друштво Србије
 • Лука Николић, асистент, Филозофски факултету Београду
 • Невена Митранић, асистент, Филозофски факултет у Београду
 • Драгана Пурешевић, асистент, Филозофски факултет у Београду
 • Јелена Јањић, асистент, Филозофски факултету Београду
 • Ивана Пантић, истраживач-приправник, Филозофски факултету Београду
 • Јована Катић истраживач-приправник, Филозофски факултету Београду
 • Андреа Гашић истраживач-приправник, Филозофски факултету Београду
 • Сашка Стевановић, секретар, Педагошко друштво Србије
 • Алекса Еремија, технички уредник, уредник сајта Педагошког друштва Србије
 • Јована Ванић, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Ивана Јовановић, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Марија Мијаиловић, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Тамара Ињац, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Анђела Пријовић, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Тамара Манојловић, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Маријана Ристић, волонтер Педагошко друштво Србије
 • Марија Милинковић, волонтер Педагошко друштво Србије

Контакт особа: Сашка Стевановић, Педагошко друштво Србије тел: 066/801-32-46, e-mail: drustvo@pedagog.rs