Изабрана три сарадника на пројекту ALARM RINGS FOR ALL OF US: SAVE WATER!

80

Након објављеног Јавног позива за учешће у Erasmus + пројекту, Пројектни тим Педагошког друштва Србије изабрао је три сарадника на пројекту ALARM RINGS FOR ALL OF US: SAVE WATER!

Изабрани сарадници на пројекту су:

  1. Иван Давидовић – Дипломирани мастер педагог
  2. Александра Мијовић – Наставник физике, педагошки саветник
  3. Јована Караџић Стојновић -Професор биологије

Критеријуми за избор сарадника на пројекту били су следећи:

  1. Наставници природних наука (физика, хемија и биологија) који су запослени у средњим школама у Србији
  2. Један стручни сарадник педагог
  3. Сви кандидати треба да поседују знања из области методологије, припреме и спровођења истраживања и анализе добијених података
  4. Наставници који су ангажовани у средњим школама треба да поседују искуство у раду од најмање 5 година
  5. Знање енглеског језика на нивоу Б2 (пожељно је и прилагање потврде о нивоу познавања језика)
  6. Предност ће имати наставници који имају звања педагошки саветник

Честитамо изабраним сарадницима на пројекту и захваљујемо свима који су послали пројектне пријаве.