Продужен рок за пријаву на национални научни и стручни скуп „Образовање у време кризе и како даље“.

395

Продужен је рок за пријаву на национални научни и стручни скуп који ће се одржати у оквиру Сусрета педагога са темом „Образовање у време кризе и како даље“.

НОВИ РОКОВИ за пријављивање за учешће на скупу:

  • За учеснике са саопштењем: до 15. јануара 2022. године
  • Учесници са саопштењем попуњавају Пријаву за учешће у којој наводе тему
    саопштења и достављају је електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs
  • За учеснике без саопштења: до 20. марта 2022. године
  • Заинтересовани за учешће на скупу попуњавају Пријаву за учешће коју
    достављају електронским путем на адресу drustvo@pedagog.rs