22.10.2021. године одржаће се састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву

104

Састанак Подружнице стручних сарадника у Смедереву одржаће се 22.10.2021. године са почетком у 12 часова у  Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Смедереву

Дневни ред:

1.Усвајање записника са претходног састанка

  1. Извештај о раду Подружнице стручних сарадника педагога и психолога у Смедереву, у периоду од децембра 2019.г до јуна 2021.године

3 . Усвајање Плана рада Подружнице стручних сарадника у Смедереву за шк.2021/2022.г

  1. Избор семинара за стручне сараднике који ће организовати Подружница
  2. Извештај са скупштине ПДС одржане 18.6.2021.године
  3. Договор о организовању трибине на тему представљања предшколског програма „Године узлета“ и заједничког састанка преко Zoom-a, са стручним сарадницима из рашког округа
  4. ПЕПСИ причаоница

Присуство састанку Подружнице стручних сарадника један је од облика стручног усавршавања.