Rezultati konkursa za izbor učesnika mobilnosti u projektu „Pedagozi za savremeno obrazovanje“

438

Konkurs za izbor učesnika mobilnosti u projektu „Pedagozi za savremeno obrazovanje“

Svim kandidatima se zahvaljujemo za učešće na konkursu „Pedagozi za savremeno obrazovanje“.

Komisija u sastavu Nataša Stojanović, Biljana Radosavljević i Maja Vračar je nakon uvida u pristiglu konkursnu dokumentaciju, a u skladu sa kriterijumima konkursa za učesnike mobilnosti, donela odluku o izboru kandidata:

  1. Svetlana Spasić
  2. Aleksandra Petković
  3. Ljiljana Vdović