Novi resurs za pedagoge i psihloge.

Opis rada:

Čitanje informativnih tekstova i upotreba medija su situacije u kojima su nam potrebne veštine kritičkog mišljenja. Kritički pristup informacijama jedna od važnih veština u kriznim situacijama. Učenicima je potrebno objasniti da se u kriznim situacijama često šire razne neproverene informacije koje treba uzeti sa rezervom

Cilj rada je unapređivanje znanja i veština stručnih saradnika za pružanje pomoći učenicima u razumevanju i kritičkom pristupu  informacijama.

Kroz predviđene aktivnosti stručni saradnici će osnažiti učenike da:

  • analiziraju i procenjuju medije i informativne tekstove;
  • istraže i prepoznaju situacije medijske manipulacije i lažnih vesti;
  • uočavaju razliku između činjenica i mišljenja u medijskim sadržajima.

Učenici se na početku upoznaju sa osnovnim pojmovima kritičkog mišljenja i medijske pismenosti i zašto je potrebno razvijati kod učenika veštine kritičkog pristupa informacijama. Drugi deo rada orijentisan je na prepoznavanje situacija medijske manipulacije, dezinformacija i lažnih vesti. Učenicima se na kraju predstavljaju ključna pitanja za analizu medijskih poruka.

Prezentaciju i propratni materijal pogledajte na: https://www.portal.edu.rs/resursi/razvijanje-kritickog-pristupa-informacijama-2/