1. Kako pratiti napredovanje dece u procesu učenja / 2. Pomoć deci u organizaciji aktivnosti u uslovima učenja na daljinu

702

Novi resursi za pedagoge i psihologe:

Kako pratiti napredovanje dece u procesu učenja

Osnaživanje roditelja da se zajedno sa svojim detetom uključe u praćenje napredovanja u procesu učenja koje se odvija u novim okolnostima.  U prvom delu objašnjen je značaj učešća roditelja i učenika u ovom procesu, a u drugom delu dati su konkretni predlozi roditeljima kako da sa svojim detetom prate proces učenja i napredovanje.

Uputstva i materijali koji su ponuđeni omogućiće roditeljima da konstruktivno prate napredovanje učenika u učenju. Roditelji i učenici mogu koristiti:

 • Vodič za roditelje: Kako voditi portfolio sa detetom
 • Učenički dnevnik
 • Ček lista za praćenje procesa učenja deteta u toku nastave na daljinu
 • Skala procene faktora koji utiču na učenje učenika
 • Analiza testa

Kompletan rad pogledajte na https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/

 


Pomoć deci u organizaciji aktivnosti u uslovima učenja na daljinu

Informisanje stručnih saradnika-pedagoga i psihologa  o ulozi roditelja u organizovanju učenja na daljinu i načinima podrške deci/učenicima u tim okolnostima.

 • Ishodi, kompetencije
  Jačanje kompetencija stručnih saradnika za rad sa roditeljima kako bi pomogli roditeljima da razumeju svoju ulogu u organizovanju aktivnosti u kući i jačali svoje roditeljske kompetencije tako da:
 • bolje razumeju izmenjen način rada  škole u  vanrednim uslovima (COVID-19);
 • planski pomognu deci u planiranju i organizaciji rada kod kuće;
 • steknu i unaprede veštine pružanja podrške deci u uslovima vanrednih okolnosti

Kompletan rad pogledajte na https://www.portal.edu.rs/resursi/pomoc-deci-u-organizaciji-aktivnosti-u-uslovima-ucenja-na-daljinu/