1. Како пратити напредовање деце у процесу учења / 2. Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

830

Нови ресурси за педагоге и психологе:

Како пратити напредовање деце у процесу учења

Оснаживање родитеља да се заједно са својим дететом укључе у праћење напредовања у процесу учења које се одвија у новим околностима.  У првом делу објашњен је значај учешћа родитеља и ученика у овом процесу, а у другом делу дати су конкретни предлози родитељима како да са својим дететом прате процес учења и напредовање.

Упутства и материјали који су понуђени омогућиће родитељима да конструктивно прате напредовање ученика у учењу. Родитељи и ученици могу користити:

 • Водич за родитеље: Како водити портфолио са дететом
 • Ученички дневник
 • Чек листа за праћење процеса учења детета у току наставе на даљину
 • Скала процене фактора који утичу на учење ученика
 • Анализа теста

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/

 


Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Информисање стручних сарадника-педагога и психолога  о улози родитеља у организовању учења на даљину и начинима подршке деци/ученицима у тим околностима.

 • Исходи, компетенције
  Јачање компетенција стручних сарадника за рад са родитељима како би помогли родитељима да разумеју своју улогу у организовању активности у кући и јачали своје родитељске компетенције тако да:
 • боље разумеју измењен начин рада  школе у  ванредним условима (COVID-19);
 • плански помогну деци у планирању и организацији рада код куће;
 • стекну и унапреде вештине пружања подршке деци у условима ванредних околности

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/pomoc-deci-u-organizaciji-aktivnosti-u-uslovima-ucenja-na-daljinu/