Novi resursi i materijali za pedagoge i psihologe: 1. Kako i koliko informacija o bolesti KOVID -19 prenositi deci? 2. Uloga roditelja u organizaciji aktivnosti učenika u uslovima učenja na daljinu

964

U sklopu projekta „Podrška stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama u otežanim uslovima uz program učenja na daljinu“ na Nacionalni obrazovni portal, na adresi https://www.portal.edu.rs/pedagozi-i-psiholozi/ postavljena su novi materijali:

1. Kako i koliko informacija o bolesti KOVID -19 prenositi deci?

2. Uloga roditelja u organizaciji aktivnosti učenika u uslovima učenja na daljinu.

Ukratko o resursima:

1. Kako i koliko informacija o bolesti KOVID -19 prenositi deci?
Prezentacija i propratni materijal sadrže savete roditeljima  o načinu i količini informacija koju treba dati deci o bolesti KOVID 19. Pandemija, proglašeno vanredno stanje, mere za sprečavanje širenja virusa predstavljaju životne događaje koji nose veliku promenu u svakodnevnom funkcionisanju, a suočavanje sa njima zavisi od procene značaja/pretnje ovih događaja. Vodeći se Musovom klasifikacijom mehanizama prevladavanja životnih događaja, preporuke za razgovor roditelja  sa decom svrstane su u:  one koje su usmerene na procenu, one koje su usmerene na problem i one koje su usmerene na emocije. Naglašen je značaj smirenosti i dobre informisanosti roditelja, uz vođenje računa o uzrastu dece.  U samoj prezentaciji, kao i u propratnom materijalu, nalaze se i prigodne liste brojeva telefona i liste sajtova koje roditeljima mogu pomoći u pronalaženju pouzdanih informacija i/ili pronalaženju dodatne podrške.

2. Uloga roditelja u organizaciji aktivnosti učenika u uslovima učenja na daljinu
Prvi deo rada odnosi se na informisanje roditelja u vezi sa suštinskim   karakteristikama nastave na daljinu, njenim prednostima i nedostacima. Roditeljima su takođe dati konkretni saveti i sajtovi na kojima se mogu dodatno informisati u cilju stvaranja bezbednog digitalnog okruženja za svoje dete. Centralni deo rada ima za cilj informisanje roditelja o njihovoj ulozi u obezbeđivanju adekvatnih uslova za uspešno učenje učenika. Precizno su navedeni načini njihove pomoći i podrške koju bi trebalo da  pruže svojoj deci prilikom učenja i rada učenika na domaćim zadacima. Dati su i predlozi za racionalno i efikasno korišćenje slobodnog vremena. Na kraju rada dat je tabelarni podsetnik o uslovima uspešnog učenja za roditelje.