Водич за школе: Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

483

ИЗВОР: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом и Центром за интерактивну педагогију издало је приручник „Ка сигурном и подстицајном школском окружењу

Приручник истиче значај школе као заједнице која учи, у којој се негују вредности на којима почива сигурно и подстицајно окружење за развој и учење. Да би се изградило безбедно и подстицајно окружење за ученике, њихове родитеље, као и све запослене у школи неопходна је сарадња и ангажовање свих запослених, доследност у поштовању правила и норми понашања, брига и посвећеност сваком детету уз добру сарадњу унутар школе. Важно је да школа систематски планира, прати и ради на унапређивању школске културе у циљу међусобног уважавања, прихватања различитости и конструктивне сарадње између свих актера.  Међу кључним активностима школе, истакнут је значај континуираног спровођења превентивних активности које доприносе пожељним облицима понашања и заштити од насиља и дискриминације.

Водич представља резултат искуства запослених у школама, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФ-а и цивилног сектора. Такође, Водич представља и интегрисање знања, искуства и ресурса насталих током реализације и евалуације програма „Школа без насиља“.

Како истичу аутори приручника „Ово је Водич ка заједничкој визији свих школа у Србији: развијамо се као заједница у којој се свако добро осећа, учење се одвија у пријатној и подстицајној средини пуној радости и задовољства, поштујемо се и уважавамо, показујемо да можемо лепше и успешније“.

 Приручник је настао у оквиру пројекта „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II“ који реализују UN Women, UNFPA UNDP у партнерству са Владом Републике Србије, на челу са Координационим телом за родну равноправност. Пројекат се спроводи уз подршку Владе Шведске. Пројекат „Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији II“ је усмерен на развој друштвеног и институционалног окружења које ће допринети нултој толеранцији и искорењавању насиља над женама у Србији.

Приручник се налази на следећем линку:  http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja/

На овој страни можете погледати и приручнике: